Firma windykacyjna Kraków

Firma windykacyjna Kraków pomoże odzyskać należności

windykacja polubowna

Firma windykacyjna Kraków

Od kilku miesięcy szalejąca na świecie pandemia ma negatywny wpływ na domowe budżety tysięcy gospodarstw. Liczne blokady ekonomiczne i obostrzenia wprowadzone do życia codziennego, każdego dnia doprowadzają do bankructwa kolejne podmioty. Efekt domina prowadzi do tego, że z pozoru małe zaległości w zobowiązaniach powodują kolejne zaległości finansowe. Co zrobić gdy to nam ktoś jest winny pieniądze? Firma windykacyjna Kraków będzie dobrym rozwiązaniem problemu. Mając na uwadze, że w Polsce pożyczkobiorcy są winni bankom około 80 miliardów złotych. Do tego prawie 3 miliony Polaków ma problem z płaceniem zobowiązań w terminie będzie nam ciężko dać rady w pojedynkę z dłużnikiem.

Jak skutecznie wyjść ze spirali długów?

Dla wielu osób postępowanie upadłościowe stanowi obok czegoś takiego jak windykacja polubowna jedyną deskę ratunku, która może uchronić od poważnych konsekwencji spowodowanych utratą płynności finansowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy, ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje osobom fizycznym, również w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą. Pomoc w oddłużaniu polega na umorzeniu części lub całości długu, a w niektórych przypadkach na spłacie zobowiązań. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wniosek o upadłość z roku na rok składa coraz więcej konsumentów. Kancelarie windykacyjne Kraków informują tymczasem, że suma ich długu wynosi prawie 800 milionów złotych.

Na czym polega proces oddłużania ?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno mieć miejsce dopiero po rozpatrzeniu wszystkich plusów i minusów związanych z wdrożeniem procedur. Pomoc w oddłużaniu wiąże się z zajęciem całego prywatnego i firmowego majątku przez syndyka. Firma windykacyjna Kraków będzie musiała w takim wypadku zaprzestać swoich działań. W przypadku małżeństw automatycznie zachodzi rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny przechodzi do masy upadłościowej. Syndyk przejmuje piecze nad nieruchomościami, samochodami i papierami wartościowymi, a do dyspozycji dłużnika oddaje jedynie środki niezbędne do podstawowej egzystencji. Zgodnie z nową ustawą egzekucja nie może doprowadzić dłużnika do bezdomności. Niezdolność do spłaty i wymiar umorzenia długów jest orzekany przez właściwą do tego instancję sądowniczą. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zwalnia z umorzenia zobowiązania alimentacyjnego. Nie zwalnia też z renty odszkodowawczej i kary naprawczej, która polega na zrekompensowaniu szkód powstałych z przestępstw.